Lektorka kurzu MCKS Pranic Healing®a organizátorka vyšších kurzů. Je držitelkou hlavní licence (The Institute for InnerStudies, Inc. v Manile na Filipínách) pro Českou republiku.

Story 01

Ivana se už od mládí zajímala o duchovní témata a nevysvětlitelné zákony přírody. Řízením osudu se na dlouhá léta dostala do Singapuru, kde, ač měla původně zkušenost v projektování pozemních staveb a s realitní činností, po počátečních jazykových problémech získala kvalifikaci jako instruktor fitnesu a akva aerobiku včetně několika dalších certifikátů v oboru.

Story 02

Kromě svého zaměstnání měla zároveň příležitost cestovat po Malajsii, Thajsku, Kambodži, Burmě, Japonsku, Indonésii i Novém Zélandu a poznávat odlišné kultury, zvyklosti a náboženství. Zájem o duchovní rozvoj a tajné nauky ji dovedl v roce 2002 k dlouholetému členství v singapurské lóži teozofické společnosti a k absolvování učitelského tréninku kundalini jógy podle Yogiho Bhajana.

Story 03

K pránickému léčení Ivanu v r. 2011 přivedla zvědavost umět „pocítit energii.“ Rozsah a hloubka témat a účinné praktické techniky vyučované v základním kurzu Pranic Healing® výraznou měrou přispěly k rozhodnutí šířit učení Mistra Choa Kok Sui v České republice na plný pracovní úvazek.

Story 04

Pravidelně se účastnila seminářů a různých tréninkových aktivit ve středisku pránického léčení v Singapuru, jako dobrovolník pracovala v „léčebných klinikách“ v charitě Kampung Senang, několikrát navštívila Ašrám arhatické jógy v Indii, úspěšně dokončila certifikovaný program 1.stupně (Associate Pranic Healer), absolvovala certifikovaný program v energetické medicíně (Akamai University, Hawai, USA), zúčastňovala se seminářů, workshopů, soustředění arhatické jógy a conferencí pro instruktrory v Singapuru, Indii a na Filipínách.

Story 05

Po splnění všech požadavků na instruktora kurzu MCKS Pranic Healing® obdržela licenci (The Institute for Inner Studies, Inc. v Manile na Filipínách) pro Českou republiku. Od svého návratu do ČR na podzim 2015 učí základní kurzy léčení pránou, poskytuje pránické ošetření, organizuje meditace a vyšší kurzy pro zahraniční lektory.

Story 06