Zakladatel

 

MISTR CHOA KOK SUI

Zakladatel moderního pránického léčení a arhatické jógy

„Inteligentní člověk není naivní. Nepřijímá myšlenky slepě.

Pečlivě je studuje a promýšlí, pak je hodnotí podle svého rozumu. Testuje tyto nové myšlenky a výzkumy pomocí pokusů a svých zkušeností.

Inteligentní člověk studuje tyto myšlenky s jasnou objektivní myslí.”

- MCKS

 

Mistr Choa Kok Sui je zakladatelem moderního pránického léčení   a arhatické jógy (Pranic Healing® and Arhatic Yoga®). Je autorem dvaceti knih, některé z nich byly publikovány ve třiceti dvou jazycích.

Zakladateli moderního pránického léčení a arhatické jógy, Mistru Choa Kok Sui je připisován vývoj systému energetického léčení, který efektivněji a výkonněji používá pránu nebo ki, životní sílu, která udržuje tělo naživu. Přestože byl chemickým inženýrem a úspěšným obchodníkem, tak strávil více než třicet let studiem esoterické literatury, zkoumáním a tříděním různých léčebných technik a posléze vývojem konceptů, principů, technik a praktického provedení pránického léčení, jak je dnes všeobecně známo.

Mistr Choa Kok Sui se narodil 15. srpna 1952 v Cebu na Filipínách a byl vychován v prostředí s různým náboženským vyznáním. Už od útlého věku dvanácti let inklinoval k paranormálním a duchovním záležitostem. Už jako chlapec strávil rok prováděním vnitřní očisty a tak položil základy svých odvážných podniků v duchovní cestě. Také žil prostým životem, blízkým životu jogína, a odmítal pohodlí, které si mohl snadno dopřát.

Jako mladík Mistr Choa Kok Sui studoval širokou škálu léčebných umění (zejména v době, kdy ještě nebyly potvrzeny jako vědy) a dosáhl encyklopedické úrovně vědění na to téma. Studoval pod vedením duchovních průvodců, kteří sami byli duchovně pokročilí a vyjímečně silní léčitelé a jejichž vedení bylo rozhodující pro rozvoj moderního pránického léčení.

Na své duchovní cestě si Mistr Choa Kok Sui vytvořil důvěrné vztahy s jogíny, léčiteli, jasnovidci, praktikanty čínského čchi-kungu a lidmi, kteří byli v telepatickém spojení s jejich duchovními vůdci. Studoval jógu, psychické jevy, mystiku, čínský čchi-kung, učení rosekruciánů (AMORC), teosofii, lekce Astary, učení Arcane School a další esoterické vědy.

Během let 1983 až  1987 Mistr Choa Kok Sui pracoval na dokončení monumentálního úkolu syntetizování, experimentování, ověřování, vytváření pojmů, formulování, systematizování a vyvíjení  toho, co se stalo moderním pránickým léčením a arhatickou jógou.

Moderní pránické léčení jako věda se konečně zrodila koncem roku 1987 publikováním knihy Mistra Choa Kok Sui Starověká věda a umění pránického léčení (titul byl později změněn na Zázraky pomocí pránického léčení), která byla přeložena do více než třiceti jazyků a rozšířena do čtyřiceti zemí a skutečně posloužila tisícům lidí jako úvod do vědy a umění moderního pránického léčení.

Po dvacet let až do své smrti 19. března 2007 bez přestávky cestoval a osobně učil studenty ve více než šedesáti zemích světa, jeho učení a semináře se dále šíří prostřednictvím jeho globálních organizací – Institute for Inner Studies a World Pranic Healing Foundation. Charitativní nadace MCKS se stará o potravinové programy pro hladovějící, financuje lékařskou pomoc pro chudé a přispívá k odstraňování následků živelných pohrom po celém světě.